Bangor University Students’ Union’s English Language Newspaper ...more

Welsh Learners-UMCB

0

UMCB Welsh Learning Society 

Mae dysgu unrhyw iaith newydd yn her yn ei hun, a heb gymorth, all deimlo’n amhosib. Rydym ni fel Cymdeithas Dysgwyr UMCB yn cynnig croeso a chefnogaeth i’r rheini sydd wrthi’n dysgu’r iaith Gymraeg. Wrth gwrdd yn rheolaidd mewn amgylchedd naturiol tu hwnt i’r ystafell ddosbarth, rydych yn medru ymarfer eich Cymraeg trwy sgwrsio gyda dysgwyr a siaradwyr rhugl. Bwriad y gymdeithas yw magu hyder ein haelodau er mwyn medru defnyddio eu Cymraeg mewn sefyllfaoedd bob dydd.

Rydym hefyd yn cynnig cyfle i chi fod yn rhan o brosiect Ffrind Cymraeg, lle caiff pob dysgwr ei baru gyda siaradwr rhugl i gwrdd yn fwy aml er mwyn magu cyfeillgarwch trwy gyfrwng y Gymraeg, tra hefyd yn ymarfer eu sgiliau cyfathrebu anffurfiol trwy’r iaith.

Mi fydd ein digwyddiad cyntaf, Cymraeg Cyflym, yn gyfle i chi gwrdd â’ch cyd-ddysgwyr a’r pwyllgor – dewch draw i ddweud helo! 

Os hoffech fwy o wybodaeth, cofiwch ddilyn ein tudalen Trydar- @DysgwyrUMCB neu hoffi ein tudalen Facebook – Cymdeithas Dysgwyr Cymraeg UMCB

Learning any new language can seem daunting, and without support it may seem impossible. We as UMCB Welsh Learning Society welcome and offer support to those learning the language of Welsh. By meeting regularly in an informal setting outside of the classroom, we offer a space to practice the language by chatting to other learners as well as fluent speakers. The aim of our society is to boost the confidence of our members so that they can use their Welsh in every day situations. 

We also offer the chance to take part in our Ffrind Cymraeg project, where every learner is paired with a fluent speaker and can meet more regularly in order to develop a friendship through the medium of Welsh, whilst also practicing their conversational skills informally.

Our first event, Cymraeg Cyflym, will be a great opportunity for you to meet with your fellow learners as well as to meet the committee members – pop over to say hello!

If you would like more information, follow our Twitter page -@DysgwyrUMCB or like our Facebook group – Cymdeithas Dysgwyr Cymraeg UMCB

Share.

About Author

Alec Tudor

Editor-in-Chief | 19-20 Creative Corner Editor | 18-19

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.